Liên hệ

Địa chỉ: Số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3825 5546 – Ext 446

 Fax: (+84-24) 3936 3085

Email: [email protected]

Website: https://guangdongexpo.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0100108007

Ngày cấp: 14 tháng 9 năm 2016